Informatie

Informatie van het Christelijk Gemengd Koor “Con Amore” te Heemskerk

Het koor “Con Amore is een vereniging die is opgericht in het jaar 1938. Het is een gemengd koor met sopranen, alten, tenoren en bassen.

Het koor repeteert wekelijks op donderdagavond van 19:45 uur tot 21:45 uur in de Dorpskerk te Heemskerk. Het repertoire bestaat uit christelijke liederen, maar ook uit meer algemene liederen. Het koor treedt op en ondersteunt de samenzang tijdens bepaalde kerkdiensten en verzorgingstehuizen. “Con Amore kan ook te horen zijn bij plaatselijke evenementen.

De leden

De leden zijn mensen die kunnen zingen men in staat zijn liederen met overtuiging en in samenwerking met de andere koorleden te repeteren en ten gehore te brengen.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit minstens drie leden: voorzitter, secretaris en penningmeester, maar ook bestuursleden met speciale taken zijn mogelijk.

Commissies

Overige werkzaamheden worden vanuit (evt. tijdelijke) commissies geregeld. Het koor heeft b.v. een muziekcommissie. Deze bestaat uit de dirigent(e) en koorleden
Een evenementencommissie bereidt diverse activiteiten voor om er als koor eens gezellig uit te zijn.

Lidmaatschap & contributie

Voor het lidmaatschap van “Con Amore” wordt contributie geheven, de hoogte daarvan wordt bepaald door door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur. Informatie over bedragen en betalingsmogelijkheden kunt u navragen bij de penningmeester.

Rekeningnummer.

Het IBAN van de Rabo-betaalrekening van “Con Amore” is: NL62 RABO 0149 1856 18 t.n.v. Christelijk Gemengd Koor Con Amore te Heemskerk.

Uitgave februari 2009
IBAN aangepast