2018 – 80 jaar

Christelijk Gemengd Koor ´Con Amore’

Con Amore jubileert!
2018 is voor ‘Con Amore’ een bijzonder jaar. In 1938 werd het opgericht en zo bestaat het al 80 jaar. Deze keer vieren we ons jubileum met een korendag. Het wordt een middag muziek maken met alle vijf de koren, die onze dirigent Karin Ravenstijn leidt. Het koor is in de loop der jaren aanzienlijk kleiner geworden, gemiddeld wat ouder, maar is nog springlevend.

Karin Ravenstijn viert dit jaar haar 35-jarig jubileum als dirigent. Daarvan dirigeert zij al 34 jaar ‘Con Amore’.

Zoveel redenen om feest te vieren!

Jetty Asselbergs, voorzitter ‘Con Amore’

(Het koor telt momenteel 15 leden en repeteert elke donderdagavond in de Dorpskerk. Nieuwe zangers en zangeressen zijn vanzelfsprekend van harte welkom.)

  • Het programma voor de korendag, die op zaterdag 27 oktober in de Dorpskerk ter gelegenheid van ons 80-jarig bestaan wordt gehouden, kunt hieronder aanklikken d.m.v. deze link:
  • programma korendag
    • Er wordt dan een pdf-bestand geopend in een nieuwe pagina. Daarvoor moet op uw PC of tablet wel Adobe Acrobat Reader zijn geïnstalleerd.
       • Een zeer recente foto van ons koor.
         • 2018

          27 september 2018