Corona pandemie

De Covid-19 virus-pandemie heeft ons gedwongen tijdelijk te stoppen met de repetities en natuurlijk ook de uitvoeringen.
Onze laatste repetitie was op donderdag 12 maart, gelukkig was nog niemand besmet. Zoals iedereen willen we weer graag aan de slag met repeteren en met uitvoeren in zorginstellingen en in kerkdiensten.
Een besluit om eventuele hervatting wordt in de bestuursvergadering van 20 augustus 2020 genomen.

Adviesprotocol van de KNZB vind u via deze link: KNZB-protocol

Adviesprotocol van Koornetwerk Nederland vind u via deze link: KNNL-protocol

Advies van het RIVM via deze link: RIVM-advies

Geef je mening via deze link: jouw reactie

… met aanklikken van de link opent jouw e-mailprogramma en het adres van Con Amore (info@conamore-heemskerk) is dan al ingevuld.

  •